Wie

| GRAPH_WHO

“Binnen het muzikale speelveld blijven, maar zoeken naar symbolen uit andere disciplines om deze a-muzikale elementen artistiek te vertalen en zo te incorporeren in onze praktijk.”


Patrick Housen ||: Pp@~ :|| Composer | Sound-Artist

Heeft zijn sonore wortels in de hedendaagse kunstmuziek en progressieve rock en metal. Cross-overs en buiten-de-lijntjes kleuren vormen centrale pijlers in zijn oeuvre. Een grote passie voor het onderzoeken en creëren van (muzikaal) immersieve werelden is de drijfveer achter zijn artistieke keuzes en avonturen. Continu op zoek naar manieren om zijn artistiek canvas, gebaseerd op het auditieve, verder in te kleuren en uit te breiden. Gewapend met zijn multimediale toolset, tracht hij dialogen te creëren tussen hem en zijn mede-performers; alsook tussen de performers en de toeschouwers of actieve participanten.

Bij ieder project een speelveld creëren door te experimenteren: geluiden en klanken vormen zijn bouwstenen die uit hun context worden gehaald en gedeconstrueerd om ze nadien zorgvuldig in zijn eigen narratief weer op te bouwen. In dit trans-disciplinaire kader wordt hij als jonge maker ondersteund door onder meer: C-takt (België), Intro In Situ (Nederland), Via Zuid (Nederland).

www.patrickhousen.com

“Een frisse wind doorheen mijn eigen artistieke praxis. In mijn SoundSculpting Sessions tracht ik symbiose aan te gaan met muzikanten door mijn klankwereld met die van de ander te laten versmelten. Hierin ook transdisciplinair gaan werken: Trigger tribe & I STILL REMAIN waarbij het vertalen van een symbolische taal, in mijn geval muziek, om te zetten naar andere disciplines.”


Lukas Huisman ||: extended & augmented pianist | artistic researcher :||

Lukas ademt hedendaagse muziek. Hij zoekt voortdurend naar het verleggen van zijn artistieke grenzen, zowel de grenzen van het fysiek realiseerbare als het verkennen van nieuwe stilistische horizonten. De piano, zijn muzikale uitvalsbasis, benadert hij improvisatorisch alsook extreem gedetailleerd vastgelegd, beeldrijk, dan weer abstract. Deze zoektocht resulteerde onder andere in een doctoraatsproject rond componisten als Ferneyhough en Xenakis die naast technische grenzen van de uitvoerder ook de grafische weergave van hun partituren heel eigenzinnig benaderen. Zijn postdoctoraal onderzoeksproject verkent Japanse pianomuziek uit de laatste 50 jaar. Deze projecten konden op de steun van de School of Arts Gent (België) rekenen en resulteerden al in verscheidene opnames en een doctoraatsthesis.

www.lukashuisman.be

“Een nieuwe boeiende schakel in de zoektocht mijn klankpalet uit te breiden en me nieuwe stijlen eigen te maken. Het doel is met een open geest op klank en de communicatie via klank te focussen, zowel tussen de piano en de live electronics als tussen de muzikanten en het publiek.“